ตั้งกล้องถ่ายผีน้อยไทยในต่างแดน ตอนแรกแค่นวดจ่ายเพิ่มได้เย็ดต่อ